Styrelse och kontaktpersoner för de tio släktgrenarna

Ordförande
Birgitta Andersson, Måläng
Telefon  073-182 13 17  ·  Email

Sekreterare
Elisabeth Söderberg, Östersund
Telefon  063-10 90 08 / 070-302 39 36  ·  Email

Vice ordförande
Östen Sivertsson, Sundsvall
Telefon  060-12 69 79 / 070-327 89 09  ·  Email

Kassör
Ruben Hansson, Örebro
Telefon  019-10 43 15 / 070-581 57 21  ·  Email

I styrelsen ingår dessutom en representant för var och en av de tio släktgrenarna:

För Anders Leopold [A]
Elisabeth Söderberg, Östersund
Telefon  063-10 90 08  ·  Email

För Karin Henriksdotter [C]
Birgitta Andersson, Måläng
Telefon  063-610 34  ·  Email

För Henrik Henriksson [E]
Matilda Andersson, Föllinge
Telefon  0645-610 17

För Carl Sandström [G]
Östen Sivertsson, Sundsvall
Telefon  060-12 69 79  ·  Email

För Anna Henriksdotter [J]
Ulrika Sjölund, Hammerdal
Telefon  0644-210 33  ·  Email

För Pehr Henriksson [B]
Gun Persson, Gåxsjö
Telefon  0644-400 29

För Marget Henriksdotter [D]
Christina Ohlson, Föllinge
Telefon  0645-105 44, 073-032 47 66

För Olof Lagergren [F]
Eivor Halvarsson, Krokom
Telefon  0640-611 64  · 

För Erik Henriksson [H]
Mait Edlund, Frösön
Telefon  063-448 84  ·  Email

För Elisabeth Henriksdotter [K]
Alice Olsson, Skoghall
Telefon  054-52 51 28